Still working to recover. Please don't edit quite yet.

grøn anarkisme

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Denne artikel mangler forbedring!
Denne artikel er betragtet som en stump fordi den ikke indeholder så meget tekst endnu.
Du må meget gerne være med til at forbedre den!

Anarkisme
Anarchy-symbol.svg

Traditioner
Anarko-kommunisme
Individualistisk anarkisme
Anarko-primitivisme
Grøn anarkisme
Mutualisme
Anarko-syndikalisme
Kristen anarkisme
Kollektivistisk anarkisme
Anarka-feminisme


Anarkisme i kulturen
Anarkisme og religion
Anarkisme og kunst
Anarkistiske symboler
Anarko-punk


Anarkismen i
samfundsvidenskaben
Anarkistisk økonomi
Anarkisme og kapitalisme
Anarkisme og marxisme
Post-left anarki

Relaterede artikler
Antifascisme
Antimilitarisme
De autonome


Relevante lister
Anarkister
Bøger
Fællesskaber
Koncepter
Musikere
Organisationer

Den kritik som grønne anarkister stiller op, fokuserer på de dominerende institutioner der udgør samfundet, og som i overbevisningen hører ind under den brede betegnelse "civilisationen". Disse institutioner inkludere stat, kapitalisme, globalisering, hierarki, patriarki, tilpasning, videnskab, teknologi, arbejde osv. Disse institutioner er, ifølge grønne anarkister (og mange andre), direkte destruktive, fremmedgørende og udnyttende overfor både mennesker og miljø, og kan derfor ikke reformeres eller forandres. "Bevægelsen" afviser generelt ideen om at benytte sig af det nuværende politiske system, og foretrækker direkte og autonome aktioner, sabotage, oprør, løsrevet økologiske leveformer og at genvilde sig selv med naturen som en form for meningsfuld forandring.

Grønne anarkister kan beskrives som anti-civilisations anarkister, og somme tider anarko-primitivister, selv om det ikke er alle grønne anarkister og anti-civilisations anarkister der er primitivister. Ligeledes er der en stærk kritik af teknologien blandt grønne anarkister, selvom det ikke er alle der afviser den fuldstændigt.

Civilisationen bliver af de fleste grønne anarkister beskrevet som samlingen af de institutioner der er ansvarlige for destruktionen af den menneskelige frihed og naturen. Fysisk kan civilisationen "fastsættes" som tilpasningen af dyr, planter og mennesker. Landbrug medførte en overflod og et grundlag for at disse institutioner kunne blive til. Før landbruget, levede mennesker oftest i autonome grupper af jægere/samlere, uden ledere, autoriteter, organiseret vold, miljømæssig ødelæggelse osv. Jæger/samlere bliver anset for at være vores anarkistiske forfædre eftersom alle mennesker levede på denne måde i omkring 2 millioner år før det organiserede civiliserede massesamfund tog over.

Grønt anarki, og ikke nødvendigvis anarkismen som ideologi, er i mit synspunkt i sig selv en levende, integreret oplevelse og indgangsvinkel til livet selv, både personligt og kollektivt, med alt hvad det måtte indebære af "gode" og "dårlige" oplevelser, (højst sandsynligt kan det ene ikke kan eksistere uden det andet), for at skabe en tilstand at leve i hvor magtcentralisering ikke vil have en grobund og al ideologi der henviser til magtforhold som en selvfølge ikke vil kunne eksistere. Dette kan for nogle virke som havende mål i det hensides, men det er i vores umiddelbare "nutid" at vi først og fremmest ønsker forandringen starter.

Ordet civilisation bliver ofte brugt som et paradigme eller en synsvinkel fremfor at beskrive en egentlig fysisk ting, et paradigme der sætter mennesket over og udenfor naturens verden. Dette bliver anset som det første skridt imod, og retfærdiggørelsen af, destruktionen af naturen (inkluderet mennesker).

Så vidt jeg ved, prøver grønne anarkister også at "forene" sig med det oprør og den modstand som folk der ikke er fuldt ud afhængige af civilisationen er i gang med. Dette skulle også være den "forbindelse" der er blevet vurderet til at være den største trussel mod systemet i en CIA rapport for nogle år siden.

Eksterne referencer[edit]

Kategori:Anarkisme


External[edit]

cell phone lookup