Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Individualistisk anarkisme

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search
Anarkisme
Anarchy-symbol.svg

Traditioner
Anarko-kommunisme
Individualistisk anarkisme
Anarko-primitivisme
Grøn anarkisme
Mutualisme
Anarko-syndikalisme
Kristen anarkisme
Kollektivistisk anarkisme
Anarka-feminisme


Anarkisme i kulturen
Anarkisme og religion
Anarkisme og kunst
Anarkistiske symboler
Anarko-punk


Anarkismen i
samfundsvidenskaben
Anarkistisk økonomi
Anarkisme og kapitalisme
Anarkisme og marxisme
Post-left anarki

Relaterede artikler
Antifascisme
Antimilitarisme
De autonome


Relevante lister
Anarkister
Bøger
Fællesskaber
Koncepter
Musikere
Organisationer

Den individualistiske anarkisme er en retning indenfor anarkismen, der er specielt er inspireret af Max Stirners filosofi, der i nyere tid har opnået ny opmærksomhed for sit værk Den eneste og hans ejendom (oversat til dansk 1902 (forkortet udgave) og 1999 (komplet udgave)).

De to vigtigste elementer, der er ført videre i den individualistiske anarkisme, er Stirners udgangspunkt i det enkelte individ, frem for samfundet eller lignende begreber, og egoismen, der betyder, at individet kun erkender og forfølger det der måtte være i hans/hendes interesse. Individualistiske anarkister er således mennesker, der mener at anarkismen er i deres bedste interesse.

Kendetegnende for individualistiske anarkister er ofte, at de har mindre forbindelse til den bredere anarkistiske bevægelse og særligt venstrefløjen, der af mange ellers ses som anarkismens udgangspunkt. Individualistiske anarkister modsætter sig særligt andre ideologier på venstrefløjen, som kommunisme eller socialisme, fordi de menes ikke at ville ønske individets frihed, men derimod vil opretholde hierarkiske strukturer, f.eks. særligt staten.

Individualistiske anarkister forsøger ofte i højere grad at skabe deres eget liv udenom det der både kritiseres fra anarkistisk og personlig side i stedet for at engagere sig i politiske bevægelser.

Denne form for anarkisme blev efter Max Stirner især praktiseret af de såkaldte "Boston-anarkister" der i slutningen af 1800-tallet var aktive i USA. Mest kendt fra denne gruppe er Benjamin Tucker som udgav en stor mængde skrifter der agiterede for denne filosofi[1].


Litteraturhenvisninger[edit]

  1. Udvalg af Tuckers skrifter i digital form i Anarchist Library
  • Stirner, Max: Den Eneste og hans Ejendom, 1902, Forkortet udgave ved Axel Garde, med indledning af Georg Brandes (indledningen kan læses her).
  • Stirner, Max: Den eneste og hans ejendom, 1999, ISBN 87-986359-2-1

Kategori:Anarkisme