Still working to recover. Please don't edit quite yet.

direkte demokrati

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Direkte demokrati er en styreform, hvor beslutningerne træffes ved direkte afstemninger, fx folkeafstemninger. Direkte demokrati er altså en styreform hvor alle parter i et samfund har medbestemmelse. Da et land under direkte demokrati kræver meget engegement fra folket, mener stortset alle nuværende såkaldte demokratiske lande, at hver land bør styres af folkevalgte personer (repræsentativ demokrati). college term papers Dvs. politikkerne, der sidder på magten i disse stater, er blevet valgt gennem direkte demokrati, men staten er stadig repræsentativ demokratisk.


External[edit]

reverse cell phone lookup