Still working to recover. Please don't edit quite yet.

teknologi

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Grøn anarkistisk kritik af teknologi[edit]

Næsten alle grønne anarkister stiller spørgsmålstegn ved teknologien, det er stadig til at finde dem der tror på en "grøn" eller "bæredygtig" teknologi, og som søger efter eksempler der kan passe ind i denne sammenhæng, men de fleste afskriver dog teknologi fuldstændig. Teknologi er mere end ledninger, silikone, plastic og stål. Det er et komplekst system der involvere uddeling af arbejde (specialisering), ressourcernes anskaffelse og udnyttelse til gavn for dem der tager del i dens proces. Omgangen med og resultatet af teknologi er altid en fremmedgjort fordrejet virkelighed. På trods af "undskyldningerne" fra de post-industrielle idealister og andre tilhængere af teknologien, er teknologien IKKE neutral. Værdier og mål fra dem der producere og kontrollere teknologien vil altid være dybt forankret i den.

Teknologi adskiller sig fra simple værktøjer på mange måder. Et simpelt værktøj er et midlertidigt brug af et element indenfor vores umiddelbare omgivelser, anvendt til et specifikt formål. Værktøjer indvolvere ikke komplekse systemer som fremmedgør brugeren fra handlingen. Indbygget i teknologien er denne adskillelse der skaber en usund og fremmedgjort oplevelse der leder til adskillige former for autoritet. Den kontrol der er at finde i denne adskillelse mellem bruger og skaber, forøges hver gang et nyt "tidsbesparende" stykke teknologi bliver "opfundet", da den nødvendiggøre konstruktionen af mere teknologi for at støtte, drive eller vedligeholde den originale teknologi. Dette har hurtigt ledt til opbygningen af det komplekse teknologiske system der lader til at eksistere uafhængigt fra fra de mennesker der skabte den. Resterende biprodukter fra det teknologiske samfund forurener både vores fysiske såvel som vores psykiske miljø. Liv bliver stjålet i arbejdet på at holde "Maskinen" kunstigt i live, og giften strømmer fra den drivkraft der driver det teknologiske system, og begge dele kvæler os. Teknologien kopiere nu sig selv, med den samme tendens der har forpestet luften og forgiftet drikkevandet. Det teknologiske samfund er en infektion der spreder sig over hele planeten, der skubber sig fremad, drevet af sin egen opbygning, mens at den altomgribende reorganisere de naturlige omgivelser, og frembringer omstændigheder der er designet til mekanisk effektivitet og teknologisk udvidelse alene. Det teknologiske system destruerer, eliminerer og underkaster metodisk den naturlige verden, og skaber i dens sted en verden kun beregnet til maskiner. Idealet som det teknologiske system stræber efter er at mekanisere alt hvad det støder på.

Mange er stadig af den overbevisning at teknologien er skabt for at lette menneskets tilværelse. Og kan derfor blive skrevet ind under effektivitetens banner. Selv om det indtil videre har vist sig at lede i den stik modsatte retning, sker det stadig på bekostning af uoprettelige skader på den verden der omgiver os og som ikke lige hører ind under menneskets civilisation, da den til alle tider bliver tvunget ind i en sammenhæng med menneskets neurotiske forsøg på at kontrollere alt hvad vi støder på. Dette kan være nødvendigt at stille spørgsmåltegn ved, da det ikke er alt der føles godt, der nødvendigvis er det i et større perspektiv. F.eks kan en bil få dig hurtigt på arbejde, men den forurener i fællesskab med alle de andre biler i et omfang der på ingen måder er godt for hverken mennesker, dyr eller planter. Ligeledes kan afhængigheden af et arbejde lette processen med at få mad i maven, ved at man kan betale sig fra det, men der sker ved at lave en produktion ud af en natur der var skabt til at overleve ved at være vild, og ikke ved at være marker og skovdrift.

Ethvert aspekt af vores nuværende samfundsopbygning er direkte ubæredygtig og vil i det lange løb ikke kunne opretholde sin egen eksistens, og det vil ikke alene betyde at det er det menneskelige samfund der må bukke under, for i menneskets forsøg på at skabe det fuldt kontrollerede samfund, sker ved at ændre den omgivende verden til vores model og fordel, og på den måde trækker vi ikke kun det menneskelige samfund med os ned gennem civilisationen, men vi har ingen mulighed for at vende "tilbage" til den livsførelse der har holdt os i live og i balance med den omgivende natur i to millioner år, da hele den eksistens grundlag er bliver tilpasset vores ubæredygtighed.