Still working to recover. Please don't edit quite yet.

anarki

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Anarki kommer af det græske ord ἀναρχία anarkhia, der betyder "fravær af et styre" (sammensat af ἀν- an- "uden" og ἀρχία arkhía "styre"). Anarki har en række forskellige, men relaterede betydninger:

  1. Fravær af nogen form for politisk autoritet og/eller socialt hierarki
  2. Politisk uorden og forvirring
  3. Fravær af styrende principper, såsom fælles standarder og formål

Den første definition, fraværet af politisk autoritet, kan henvise til et teoretisk (eller eksisterende) samfund baseret på anarkisme eller anarko-syndikalisme, eller til det internationale politiske system.

I den anden og tredje betydning henviser begrebet til stater med politisk kaos eller til andre tilstande i samfundet, hvor folk ikke har et fælles princip, men hver enkelt person gør hvad hun/han finder passende. Dette er altså ikke et anarkisistisk samfund.

Når begrebet anvendes i den anden mening, henvises der generelt til systemer, hvor flere grupper samtidig påberåber sig den legitime brug af magt (jfr. Max Weber), på trods af, at denne situation ikke passer med ordet anarkis etymologi. En sådan situation skulle retteligt betegnes polyarki. Dette er en typisk kommunikationsbrist mellem de, der tror på anarkisme som en bæredygtig samfundsindretning, og de, der ikke er bekendte med anarkistisk ideologi og filosofi.

Kilder/Henvisninger[edit]

http://da.wikipedia.org/wiki/Anarki - dele af denne artikel er sakset direkte fra den danske wikipedia.