Still working to recover. Please don't edit quite yet.

speciesisme

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Begrebet speciesisme har ikke noget direkte med anarkisme at gøre, men nogle tolker det alligevel som en konsekvens eller en ydre ekstrem af anarkisme at være anti-speciesist.

Speciesisme bliver defineret som den menneskelige intolerance og diskrimination mod andre dyrearter, specielt udmøntet i ondskabsfuldhed eller udnyttelse af disse arter. Species betyder "art" på engelsk. Speciesisme kan derfor sidestilles med racisme og sexisme, men det er alligevel mere kontroversielt at gøre det. Racisme handler om at forskelsbehandle på basis af race (hvilket forudsætter at begrebet kan defineres eller bliver defineret af racister) og sexisme på basis af køn.

Inden for menneskets egen art eksisterer der så vidt man ved kun én gren i dag, Homo Sapiens Sapiens, og inden for denne art er der ikke så stor en variance med undtagelse af udseende og sociale konventioner. Hvis for eksempel mænd undertrykker kvinder i et samfund, har den naturlige konsekvens været at kvinder har begået oprør. Det samme er sket for mange andre sociale grupper, dels fordi de har haft muligheden. I behandlingen af begrebet speciesisme må vi erkende at det ikke er tilfældet at høns for eksempel kan begå oprør: De besidder ikke evnerne. Betyder det at de ikke er berettigede til hensyn? Er det komplet idiotisk at snakke om en "ret" som visse dyr alligevel ikke benytter sig af?