Still working to recover. Please don't edit quite yet.

anarkist

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

En anarkist er en person, der kæmper for ophævelse af hieraki i samfundet, og ønsker af denne grund et samfund uden en stat.


 Anarkister mener at alle skal have et maximalt antal friheder og rettigheder. 


En anarkist er en person, der går ind for/arbejder for anarki.

Bruges ordet anarkist om personer i angribende mening, er det som regel for at fortælle vedkommende at han/hun ingen respekt har. Om det er mangel på respekt for systemet/samfundet eller for andre mennesker afhænger af hvor fordomsfuld "angriberen" er. Anarkister er selvfølgelig forskellige som alle andre mennesker, men respekten for mennesker er som regel grundstenen i deres filosofi og dermed politik.


External[edit]

reverse phone lookup