Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Talk:anarkisme

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Så var der endelig nogen der tog hul på anarkisme artikelen (hvilket godt nok må siges at være på tide). Dette er nok også den artikel der kan ligge til grund for de utrolig mange diskussioner, for der er sgu mange forskellige opfattelser af hvad anarkisme er. For eksempel er jeg ikke enig i artiklens udformning som den er nu. Jeg er ikke enig i at ungdomshuset er et godt eksempel på det nærmeste vi kommer på et anarkistisk sted idag, eller i at anarkisme betyder ret til fuldstændig lighed (ikke at der ikke er nogen anarkister der mener det). Jeg vil forsøge hurtigst muligt at beskrive anarkisme som jeg forstår det. Så kan vi jo altid tage diskussioner herinde eller på selve siden. Doodle 22. maj 2006 kl. 19:56 (UTC)

Man undrer sig....[edit]

Når man læser følgende uddrag fra artiklen må man undre sig over den gruppering af visse anarkistiske retninger som "retoriske selvmodsigelser". Dobbelmoral er åbenbart også anarkistisk?

"Anarkisme er ikke fortolket entydigt blandt folk, heller ikke blandt anarkister. På wikien her skal der være plads til forskellige fortolkninger, og i stedet for at slette det man synes er forkert (med mindre det er helt hen i vejret, såsom for eksempel at sige at anarkisme handler om at skelne gule fra lilla blomster), opfordres der hermed til at man rykker forskellige holdninger ind under sit eget afsnit. Det er derfor også en god ide at skrive sit navn på eller pseudonym på artiklen."

Som der blev lagt op til ved oprettelsen af denne wikipedia, skulle uenigheder på wikien diskuteres på anarkiforummet, nu på anarcho.dk/anarkiforum. Jeg kan da godt forstå dig, men jeg synes de såkaldte retoriske selvmodsigelser skal tages op på forummet så. Jeg er nemlig helt sikker på det vil føre til en masse diskussion, særligt hvis det handler om anarko-kapitalismen. Jeg synes nemlig heller ikke man bare skal gøre plads til alle mulige provokatører, der egentligt ikke selv ser dem som anarkister (altså mod undertrykkelse og til en vis grad i forbindelse med den anarkistiske tradition), men bare synes det er sjovt at kalde sig anarko-konservativ, anarko-fascist mv. og dermed prøver at lave en total ny definition af anarkisme... --Randale 17. nov 2006 kl. 21:56 (UTC)