Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Talk:Ungdomshuset

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Bygningen havde været besat inden Egon Weidekammp overdrog de unge (Initivgruppen) huset i 1982, så man kan måske godt sige at det fra d. 14. december var første gang huset var besat som kommunalt godkendt ungdomshus. Men man kan vel ikke sige at det var første gang at huset var besat.

Er det i øvrigt ikke en fejl at påstå at "de autonome" overtog huset efter BZ? Huset spillede ikke en central rolle i det autonome miljø og var ikke tilholdssted for de forskellige autonome grupper.

I midten af 1990erne var Ungdomshuset i et vist omfang et temmelig apolitisk sted og det var altså ikke kommandocentral for den autonome bevægelse (selvom politiet altid har troet det) - de autonome grupper havde andre mødesteder.

Det var først senere, da det blev rydningstruet, at Ungdomshuset igen blev omdrejningspunkt for udadvendte politiske aktiviteter.

Og mandagsmødet i Ungdomshuset vedrørte jo kun husets egne aktiviteter.

Slog G13 ikke antallet af anholdte vedr. en enkelt sag?