Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Sabot

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Sabot var et anarkistisk tidsskrift udgivet af Aalborg Anarkisterne, der udkom i perioden sommeren 2002 - foråret 2003. Bladets redaktion opløste dog først Sabot officielt i 2005. I sin korte levetid nåede Sabot at udkomme 3 gange. Bladet hjemmeside (1000fryd.dk/sabot) fungerer stadig, der kan man bl.a. læse de 3 udkomne blade, og finde mange andre ting, f.eks. teksten En kort introduktion til anarkisme. Her følger Sabots selvbeskrivelse, sakset direkte fra Sabot nr. 3:site


Sabot er et anarkistisk tidsskrift udgivet af en uafhængig redaktion.

Målet med bladet er at formidle og udvikle udogmatisk anarkistisk teori og praksis for at styrke kampen mod undertrykkende og udbyttende samfundsformer og for opbygningen af et alternativ baseret på selvstyre, solidaritet og gensidig hjælp. Historisk definerer vi anarkismen som den antiautoritære strømning i den oprindelige arbejderbevægelse og ligesom den autoritære socialismes utallige fraktioner, har anarkismen udviklet sig til en vidt forgrenet ideologi med mange organiseringer og udtryk.

Sabot er ikke ukritisk talerør for nogen. Sabot forholder sig kritisk til alt, hvad enten det gælder magthavere eller magthavernes modstandere. En ærlig kritik af modstanden og dermed os selv, ser vi som uundværlig.

Kilder/Henvisninger[edit]

Beskrivelsen er hentet fra Sabot nr. 3: http://www.1000fryd.dk/sabot/nr3/sabot3.pdf

http://www.1000fryd.dk/sabot/

Alle numre af Sabot kan downloades her: http://www.3monkeyz.net/phpBB3/Norwegian/Forums/viewtopic.php?f=63&t=48


External[edit]

criminal background check