Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Christiania

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search
Christianias flag

thumb|right|Christiania

Christiania (Fristaden Christiania eller Det fri Christiania) bliver af dets beboere og tilhængere betragtet som en fristad i Danmarks hovedstad København. Området er dog ejet af den danske stat, der ikke anerkender betegnelsen fristad. Området, der består af den nedlagte Bådsmandsstrædes Kaserne, det tidligere Ammunitionsarsenal samt en del af Christianshavns Vold, er på ca. 32 hektar.

"Christianias målsætning er at opbygge et selvstyrende samfund, hvor hvert enkelt individ frit kan udfolde sig under ansvar overfor fællesskabet. Dette samfund skal økonomisk hvile i sig selv, og den fælles stræben må til stadighed gå ud på at vise, at den psykiske og fysiske forurening kan afværges." Således formuleret af Sven, Kim, Ole, Kim og Jacob med ret til forbedringer. 13/11-1971"

Målsætningen har christianitterne levet efter siden oprettelsen i 1971. 5 andre, store ændringer er dog kommet til senere hen: Ingen hårde stoffer pga. junkblokaden, ingen rygmærker pga. problemet med Bullshit, ingen våben, vold samt handel med bygninger eller boliger.


ASDFGHJKLØ

Christiania blev startet i 1971, da en gruppe beboere fra Christianshavn lavede hul i hegnet til den nedlagte Bådsmandsstrædes Kaserne fordi de ønskede en legeplads til deres børn, men snart rykkede en flok hippier og socialister ind og overtog de tomme bygninger. I årevis prøvede myndighederne halvhjertet at fjerne christianitterne, men det lykkedes aldrig, blandt andet på grund af massiv folkelig opbakning. Se også Christiania-dommen

Det var kun muligt at komme ind på området ad to indgange, og Christiania er en bilfri by hvor privat kørsel ikke er tilladt. I dag ejer Christianias beboere og virksomheder omkring 130 biler, der kun i begrænset omfang må parkeres på området. I yderområderne af Christiania har christianitterne etableret ca. 100 parkeringspladser, uden synderligt samarbejde med Københavns Kommunes Vej og Park-afdeling.

Christiania er kendt for Pusher Street, hvor hash tidligere forhandledes åbenlyst. Internt på Christiania opfattes hash ikke som et forbudt rusmiddel, til gengæld tolereres brug eller salg af hårde stoffer ikke. Pusher Streets salg har ført til flere konfrontationer med politiet og en række politirazziaer, hvor der typisk konfiskeres større kontantbeløb og i enkelte tilfælde våben. I januar 2004 valgte pusherne at stoppe den åbenlyse hashhandel. Siden har politiet gennemført en stribe razziaer for at stoppe al hashhandel på Christiania. Dette har dog udelukkende ført til at hashhandlen nu også er udbredt til det meste af resten af København og i stort omfang finder sted via såkaldte hashklubber i andre bydele. Noget reelt fald i det samlede forbrug eller salg af hash i Danmark har ikke kunnet påvises, på trods af en massiv polititilstedeværelse i Christiania de seneste år.

Der er rejst tvivl om politiets metoder og egentlige målsætning på Christiania senest med de 2 første film i Christiania trilogien; Cirkus Krigen og Kulturkrigen.

Der føres i skrivende stund en lang række erstatningssager mod Københavns Politi anlagt af både christianitter og gæster på Christiania. Disse sager går på alt fra ulovlig tilbageholdelse/anholdelse, politibrutalitet og og på overskridelse af tidsrammen for en rimelig tilbageholdelse. En forsvindende lille del af disse sager er afgjort og indtil videre har størsteparten af disse klagere fået medhold.

Staten har bebudet at Christiania skal "normaliseres" og har i 2004 godkendt en omfattende lovændring også kaldet Christianialoven, der skal være værktøj til normaliseringsprojektet. Slots- og Ejendomsstyrelsen (herefter SES) er dem der har fået opgaven at lave en plan for normaliseringen og også dem der bl.a. overvåger at christianitterne overholder det byggestop som Christianialoven har medført. Dette har medført at mange christianitter ikke har kunnet udføre forbedrende arbejder på deres boliger. Samtidig har Christiania ikke kunnet udføre en hel del af de kulturelle projekter og indslag som Christiania ellers er kendt for; i 2005 blev Christianias Cirkus lukket og fjernet af politiet på foranledning af SES, ligesom Christianitterne flere gange har fået afslag på gennemførelse af boligsociale projekter, herunder en konkurrence i samarbejde med arkitektskolen om økologisk bæredygtige fremtidige boformer.

Christiania skal nedrive de første 50 huse 1. februar 2007 som et led i normaliseringsprojektet. Christiania har nu anlagt en sag mod staten for at få fastslået om christianitterne har vundet hævd på området. Sagen føres med opsættende virkning, Christianitterne håber på den måde at hindre en nedrivning sker før en egentlig afgørelse af ejerforholdene er på plads.

SES og CA's forhandlingsgruppe er nu fremkommet med en model til et fremtidigt Christiania, med boligforeningen KAB og fonden Realdania i ryggen, som i skrivende stund bliver behandlet på områdemøder der skal munde ud i et beslutningsgivende fællesmøde.

Christianias symbol / flag med de tre gule prikker, kommer formentlig fra de tre prikker over i'erne i Christiania.

Christiania er Københavns næst største turist attraktion. [1]

Referencer[edit]

Eksterne kilder/henvisninger[edit]

Kategori:Københavnske seværdigheder