Still working to recover. Please don't edit quite yet.

APOV

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

APOV betyder "anarchist point of view", på dansk "anarkistisk synspunkt". APOV er ikke et homogent synspunkt og er derfor afhængig af personens indstilling over for anarkisme. Af samme grund kan der på Anarchopedia sagtens være flere artikler om det samme emne fra flere forskellige synspunkter. Det er som det skal være – det er lige netop meningen med Anarchopedia og APOV.

Under alle omstændigheder er APOV herredømmefrit og dette ikke kun i Max Webers forkortede mening (som indirekte legitimerer kapitalismen), men det indeholder også en analyse af enhver form for magt (altså mere i stil med Foucault).

APOV udelukker som sådan NPOV, men dog ikke en formulering, der forsøger at gribe hen over flere strømninger som f.eks. i den tyske Anarchopedias artiklen om kritik af staten.


External[edit]

reverse phone lookup