Still working to recover. Please don't edit quite yet.

økologi

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Ordet økologi er af græsk oprindelse. "Øko" (oikos) betyder husholdning og "logi" (logos) betyder "viden". Da husholdning ikke kun er begrænset til familiers husholdninger, kan det også henvise til fx stater m.v.

I moderne brug betyder økologi at behandle naturen på dennes naturlige grundlag. Det vil sige produkter, der fx. ikke er sprøjtede med pesticider eller gentekniske produkter. Fx et økologisk landbrug er et landbrug, der følger disse principper i bl.a. sine dyrknings- og fodringsmetoder.

I Danmark har økologi i dag også et retsligt grundlag, idet der er fastsat bestemte principper, der definerer hvad økologi er. Et økologisk produkt, hvis produktionssted jævnligt statskontrolleres, får det saakaldte "Ø-mærke".

Lignende systemer har man ogsaa i andre lande, og et europæisk system er også under udvikling. I hvert system er der dog forskelle, hvilket principielt kan gøre økologi til et tomt begreb.