Still working to recover. Please don't edit quite yet.

nihilisme

From Anarchopedia
Revision as of 07:58, 13 October 2008 by Esperanza (Talk | contribs) (robot Tilføjer: en:Political nihilism Ændrer: it:Nichilismo)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Nihilisme er troen på 'ingenting' (nihil - latin:intet).

  • En filosofisk afvisning af al erkendelse. Dette ville være en selvmodsigelse, da nihilismen således også måtte være en erkendelse, der må afvises.
  • Politisk og social retning, der opstod i Rusland i 1800-tallet, især blandt borgerskabets børn. (Også kendt som russisk nihilisme.) De afviste alle traditioner og konventioner, der hidtil havde præget samfundet. Bl.a. forkastede nihilistiske kvinder deres samfundsskabte roller, klippede deres hår kort, og bevægede sig ind på hvad der normalt var 'mændenes territorier' såsom akademiske uddannelser, politiske diskussioner m.v. Nihilistiske børn af borgerskabet afviste deres forældres holdninger, deres 'klasse-moral' og gik f.eks. ind i kampen for at afskaffe hoveriet.


Nihilisme som social bevægelse er altså ikke egentlig (filosofisk) nihilistisk, da en totalt afvisning af alle værdier jo ville betyde at et undertrykkende tzar-regime, bøndernes hoveri og kvindernes manglende emancipation ville være lige så prisværdige som det modsatte. Nihilisterne i Rusland forkastede altså den eksisterende moral og de eksisterende dogmer, og de kæmpede imod de elementer i samfundet, som de anså som undertrykkende.

Afvisningen af alle værdier fører til at vold er en lige så moralsk legitim handlemåde som alle andre, og i Rusland i slutningen af 1800-tallet var der en bølge af mord og mord-forsøg mod de Russiske undertrykkende tzarer m.v. begået af 'nihilisterne'. De blev således forløbere for de senere mere organiserede revolter imod regimet i 1905, 1907 og 1917.

Eksistentialistisk nihilisme[edit]

(Uddrag fra Nihilistisk Teknoanarki 0.2 fra 30. januar 2006)

Jeg har svært ved at se noget, som kan overbevise mig om, at der findes noget guddommeligt. Jeg kan ikke se noget, der tyder på, at der er en mening med livet, universet og alting. Ingen kan overfor mig styrke deres argument for nogen sag, ved at henvise til dybereliggende årsager eller mål med tingene. Derfor ved jeg at alle mine værdidomme i sidste ende afhænger af, hvad jeg selv føler. Der findes ingen objektiv moral. Man kan vel kalde dette standpunkt en slags eksistentialistisk nihilisme. (Anonym)