Still working to recover. Please don't edit quite yet.

nihilisme

From Anarchopedia
Revision as of 19:30, 27 March 2006 by Sunshine (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Nihilisme: Troen på 'ingenting' (nihil - latin:intet).

a) En filosofisk afvisning af al erkendelse. Dette ville være en selvmodsigelse, da nihilismen således også måtte være en erkendelse, der må afvises.

b) Politisk og social retning, der opstod i Rusland i 1800-tallet, især blandt borgerskabets børn. (Også kendt som russisk nihilisme.) De afviste alle traditioner og konventioner, der hidtil havde præget samfundet. Bl.a. forkastede nihilistiske kvinder deres samfundsskabte roller, klippede deres hår kort, og bevægede sig ind på hvad der normalt var 'mændenes territorier' såsom akademiske uddannelser, politiske diskussioner m.v. Nihilistiske børn af borgerskabet afviste deres forældres holdninger, deres 'klasse-moral' og gik f.eks. ind i kampen for at afskaffe hoveriet.


Nihilisme som social bevægelse er altså ikke egentlig (filosofisk) nihilistisk, da en totalt afvisning af alle værdier jo ville betyde at et undertrykkende tzar-regime, bøndernes hoveri og kvindernes manglende emancipation ville være lige så prisværdige som det modsatte. Nihilisterne i Rusland forkastede altså den eksisterende moral og de eksisterende dogmer, og de kæmpede imod de elementer i samfundet, som de anså som undertrykkende.

Afvisningen af alle værdier fører til at vold er en lige så moralsk legitim handlemåde som alle andre, og i Rusland i slutningen af 1800-tallet var der en bølge af mord og mord-forsøg mod de Russiske undertrykkende tzarer m.v. begået af 'nihilisterne'. De blev således forløbere for de senere mere organiserede revolter imod regimet i 1905, 1907 og 1917.