Still working to recover. Please don't edit quite yet.

Ungdomshuset

From Anarchopedia
Jump to: navigation, search

Ungdomshuset, blandt tidligere brugere kaldet Ungeren, fungerede fra 1982 til 2007 som et tilholdssted og undergrundsscene for forskellige gruppe unge, der tillagde sig en subkulturel livsstil og/eller politisk overbevisning, der var i opposition til det etablerede samfund. Selve bygningen, der lå på Jagtvej 69 på Nørrebro i Københavns, blev oprettet i 1897 som Folkets Hus af Arbejderbevægelsen. Her blev Kvindernes Internationale Kampdag, Stormen på Børsen og andre demonstrationer planlagt. Den russiske kommunist Vladimir Lenin holdt tilmed tale i denne bygning. Efter flere år præget af BZ-bevægelsens kamp for oprettelse af fristeder, ungdomskollektiver og alternative livsformer, giver den daværende overborgmester Egon Weidekampp sig. Den 31. oktober år 1982 vælger Københavns Kommune at overdrage brugsretten over bygningen til en ikke nærmere defineret gruppe benævnt brugerne af Ungdomshuset. Bygningen får nu titlen Ungdomshuset og bliver lidt efter lidt byens centrun for punkmusik. Da 80erne, der var præget af BZ-bevægelsen i sådanne miljøer, er ved at være slut, bliver det i stedet den autonome bevægelse, der får indflydelse i Ungdomshuset. Den øverste myndighed i huset er Mandagsmødet. Her benytter man sig af direkte demokrati for at afgøre hvilke aktiviteter, der skal foregå i huset. Af følgende kulturelle aktiviteter kan nævnet koncerter, trykkeri, folkekøkken, bibliotek, øvelokaler, biograf, pladeselskab, bogcafé, bar og alkoholfrit børnediskotek. Alle aktiviteterne bliver udført af frivillige uden, at de modtager løn. Ungdomshusets brugere praktiserede tilmed en livsstil mod racisme, sexisme og homofobi. I 1999 d. 6. maj vælger Københavns Kommune med den daværende overborgmester Jens Kramer Mikkelsen at sælge bygningen til højestbydende. Det bliver virksomheden HUMAN A/S, der køber bygningen og overdrager det videre til frikirken Faderhuset. Efter flere års retssag mod salget af Ungdomshuset, taber brugerne af Ungdomshuset, og fogedretten afgører, at de skal være ude af bygningen senest den 14. december år 2006. Dette nægter brugerne af Ungdomshuset, og for første gang i Ungdomshusets eksistens er det besat. Den 1. marts 2007 rydder politiet huset, og den 7. marts bliver bygningen revet ned. Dette resulterer i adskillige demonstrationer, der udvikler sig til gadekampe mellem politi og demonstranter. Det er første gang (på denne tid) i Danmarkshistorien, at politiet arresterer så mange mennesker på én gang.

KOMMER MEGET MERE SENERE!!!!


2007

2006

Du kan læse om Ungdomshuset på:

news